Skip to content

Algemene Voorwaarden

Fourages

Op al onze transacties zijn van toepassing de algemene voorwaarden Hisfa (AVH), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het geleverde diervoeder is GMP+ FSA geborgd.                                          De geleverde dienst is GMP+ FSA geborgd.

Algemene Voorwaarden Hifsa 2022 (meerdere talen)

Vervoer

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de arrondissementrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, in geval van grensoverschrijdend                                   vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR verdrag.

AVC-2002 (NL)
AVC-2002 (ENG)

Op- en overslag

De Logistieke Services Voorwaarden (LSV) 2014, gedeponeerd door FENEX (de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) en TLN (Transport en Logistiek Nederland),                                         ter griffie van de rechtbank Rotterdam.

LSV-2014 (NL)
LSV-2014 (ENG)