Skip to content

Privacy verklaring

Beste bezoeker,

Fijn dat u onze website bezoekt en informatie verstrekt via het contact-, nieuwsbrief- en/of het offerteformulier. Wij laten graag zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Naam
Adres
Postcode en Plaats

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Onze contactgegevens
Naam
Adres
Postcode en Plaats
Telefoon
Email

Persoonsnaam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Naam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Postcode
– Plaatsnaam
– Mobiele telefoonnummer
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Niet van toepassing

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Naam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Naam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?
Nee, dat doen wij niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of bemiddeling met inachtneming van de wettelijk daartoe gestelde termijnen. Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst en/of bemiddeling worden uw gegevens 8 weken bewaard en daarna vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Naam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?
Nee, wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU, en zoveel mogelijk in Nederland.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat onze website(server) plaatst op jouw computer, tablet of telefoon (apparaat) waarmee u deze website bezoekt.
Door het bezoek voort te zetten, te klikken op links of onderdelen, of op enige wijze verder surfen binnen deze website, geeft u via een actieve handeling aan toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor de doelen zoals uiteengezet in dit privacy beleid. Mocht u er niet mee akkoord gaan dat wij cookies plaatsen dan kan dit invloed hebben op de werking van de website.
U kunt dan het volgende doen:
De cookies verwijderen uit uw browser Instellen dat uw browser cookies niet automatisch accepteert
Afhankelijk van uw browserinstellingen is het mogelijk dat onze website minder goed werkt. Om goed gebruik te kunnen maken van onze websites, adviseren wij om cookies in te schakelen.

Welke cookies gebruikt deze website?
1. Functionele cookies
Die gebruiken wij om onderdelen van onze websites handiger te maken, zodat u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde dingen in hoeft te vullen of aan hoeft te klikken. U herkent deze aan de naam: PHPSESSID
2. Analyserende cookies
Google Analytics: u herkent deze cookie aan de namen _ga, _gat, _utma, _utmb, _utmc, _utmv of _utmz.

U kunt het privacy statement van Google hier bekijken.

Hoe kunt u bij ons inzage in de verwerkte persoonsgegevens vragen? En hoe zit dat met rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens/intrekken van uw toestemming of als u gebruik wilt maken van het recht op dataportabiliteit of als u een klacht hebt of bezwaar wilt maken rond de verwerking van uw persoonsgegevens?
Hiervoor hebben wij één aanspreekpunt: Persoonsnaam.
U kunt contact met hem/haar opnemen via mailadres. Wij zullen uw verzoek dan in elk geval binnen de vereiste termijn van 30 dagen afhandelen.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bedrijfsnaam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mailadres